top of page
Schermafbeelding 2019-03-19 om 10.31.27.
Onze boerderij, Boerderij Kreel, ligt aan de rand van de Ginkelse heide naast de Kreelse plas. Een gebied met heide, bossen en poelen met een rijke flora en fauna. Houtwallen omringen de weilanden en de akkers. De natuur overheerst dus dat vraagt een andere manier van boeren. We stemmen de bedrijfsonderdelen, akkerbouw en vleesveehouderij, op elkaar af en werken zo duurzaam mogelijk.

Duurzaam werken betekent niet gaan voor de maximale opbrengsten maar aandacht voor de natuur en passend bij de omgeving. We gebruiken zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen maar wel bijvoorbeeld vaak de wiedeg om onkruid minder kans te geven. Voor verbetering van de grondkwaliteit voeren we niet-kerende grondbewerking uit waardoor het bodemleven beter ontwikkelt en de grond het water beter opneemt.

 

Het totale bedrijf is een kleine 100 hectare groot, waarvan 75 hectare akkerbouw en 25 hectare weiland. Op de akkers groeien aardappels, mais, gras en mengsels van graan, erwten, zonnebloemen en kruiden. De mengsels vormen een goede vruchtwisseling en leveren voer met goede voedingswaarde voor onze koeien. Ruim 7,5 hectare bloemrijke akkerranden dragen bij aan de biodiversiteit en leefomgeving van bijvoorbeeld bijen.
 
Tien maanden per jaar grazen onze koeien in de kruidenrijke weilanden. In de zomer maaien en hooien we grasland voor de wintervoorraad. Ook het stro dat in de potstal ligt, komt van eigen land. De kringloop sluit met het gebruik van de stalmest op de akkers.

bij-03.png

Boerderijbeleving

in een korte film

Ga er eens goed voor zitten en geniet van de prachtige omgeving van onze koeien.

BOE_LOGO-04.png

Kwestie van smaak en liefhebberij

BOE_pijltje-13.png

Klik hier voor:

06 129 692 09

Kreelseweg 94 6718 SK EDE

bottom of page